หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย หอประชุมใหญ่ อนันตนาคราช 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 40 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วัดโพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ลาดจอดรถ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 10, 21.-30, 41-50 รายงานตัว 08.00-08.45 น. ลำดับที่ 11- 20, 31.-40, 51-61 รายงานตัว 12.00-12.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]