หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวที 4 [ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 2 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สนาม เวที 3 [ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 4 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สนาม เวที 1 [ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 5 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สนาม เวที 2 [ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 3 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-10, 21-30, 41-51 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 11-20, 31-40, 52-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 6 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 6 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 46 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-7, 16-22, 31-37, 46-53 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 8-15, 23-30, 38-45, 54-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ เวที 1 [ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ] 6 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 46 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป (1) ลำดับที่ 1-7, 16-22, 31-37, 46-53 ของแต่ละวัน รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. (2) ลำดับที่ 8-15, 23-30, 38-45, 54-61 ของแต่ละวัน รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]