หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร3 ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ลานกิจกรรม ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ลานกิจกรรม ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ลานกิจกรรม ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หอประชุมและใต้ถุนอาคาร 5 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน ป.1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน ป.1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร3 ชั้น ไต้ถุนอาคาร 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร3 ชั้น ใต้ถุนอาคารเรียน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หอประชุม 9 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร 4 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]