หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อาคารเรียนรวม ห้อง NK2316 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-11.00 เริ่มลงทะเบียน 08.00 -09.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้องคอมพืวเตอร์ ห้อง NK2314 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
8.00-14.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -08.00 น. ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้องคอมพืวเตอร์ ห้อง NK2314 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
1ุ6.00-20.00 ลงทะเบียน 15-30-16.00 น. ลงโปรแกรม 16.00-17.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
12.00-18.00 เริ่มลงทะเบียน 11.00-12.00 น./ลงโปรแกรม 1 ชม.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้องคอมพืวเตอร์ ห้อง NK2314 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-14.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00-08.00 น./ลงโปรแกรม 1 ชม. เริ่ม 08.00-09.00 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน08.00-09.00 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2314 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
15.00-18.00 เริ่มลงทะเบียน 13.00-14.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
14.00-17.00 ลงทะเบียน 13.00-14.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2314 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2316 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ห้อง NK2314 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
14.00-17.00 ลงทะเบียน 13.00 -14.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โรงอาหาร Complex KKU NKC 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]