หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายวิพนธ์ จิตรจักร, นางอนงค์ พูลสง่า, น.ส.เพียงก   0800064849, 09428335
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย นางจิตราพร ราชบัณฑิต 17.803038,102.7437563 0877745034
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 นายวิพนธ์ จิตรจักร, นางอนงค์ พูลสง่า, น.ส.เพียงก   0800064849, 09428335
4 วัดจอมนาง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายอนุชิต บัวพุฒ 18.031465, 103.080208 0807562747
5 วัดท่าลี่ศรีสะอาด ต.ชุุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.ชุุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
6 วัดโพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย-โพนพิสัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.8842453,102.7553133 081-9751977
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.859596,102.7396993 081-9751977
8 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.8702362,102.7424538 087-225-2172
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.8813455,102.7337139 081-975-2088
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 333 ถนน มิตรภาพ ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอเมือง หนองคาย นางกฤตชญา, นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.858743,102.750999 0812802482
12 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย  
13 สพป.หนองคาย เขต 2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 2, ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ, ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, 43120 นายจักรพัฒน สมบูรณ์ 18.03502,103.081742 042471969
14 สพป.หนองคาย เขต1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย  
15 สวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.876885,102.726334 087-225-2172
16 ห้องประชุม อบจ.หนองคาย ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.880215, 102.741414 087-225-2172
17 ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.8657004,102.7381337 081-975 2088
18 อบต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  
19 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.804664, 102.747257 081-975 2088
20 โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.804664, 102.747257 081-975 2088
21 โรงยิมเนเซียม อบจ. หนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางอนงค์ คำแสงทอง 17.878277,102.7387098 081-975 2088
22 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 13 บ้านเอราวัณ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย หมู่ 4 หนองสองห้อง 349 ตำบล บ้านถ่อน อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 นางฉวีวรรณ โยคิน 17.7663364,102.6309148 088-5733312
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางทดทรง ทีนาวัฒน์ 17.8146958,102.6987538 087-2252172
25 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 14 บ้านสวยเสด็จ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา ทวีทรัพย์   0858477919
27 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.8402412,102.7505509 081-9751977
28 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ตำบล สระใคร อำเภอ สระใคร หนองคาย 43100 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.6957782,102.7762819 081-975-2088
29 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
30 โรงเรียนบ้านต้อน ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หมู่ที่ 7 บ้านบ้านต้อนหัวนา ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  
31 โรงเรียนบ้านนาดี ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 17.406708,104.780041
32 โรงเรียนบ้านนาฮำ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 17 บ้านบ้านนาฮำ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  
33 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
34 โรงเรียนบ้านน้ำสวนมิตรภาพที่ 19 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ตำบล สระใคร อำเภอ สระใคร หนองคาย 43100 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.6991057,102.7801066 081-975-2088
35 โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
36 โรงเรียนบ้านปัก ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
37 โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 1 บ้านบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
38 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 2 บ้านบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
39 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นางฉวีวรรณ โยคิน 17.9583862,102.5860521 088-5733312
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย อำเภอสระใคร หนองคาย 43120 นางอนงค์ คำแสงทอง 17.6882448,102.7726124 081-975-2088
41 โรงเรียนบ้านเซิม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย บ้านเซิม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
42 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.9955749,102.9340892 081-9751977
43 โรงเรียนบ้านเมืองหมี"พรหมวิทยา" ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.8409494,102.6828091 081-9751977
44 โรงเรียนบ้านเวิ่นร่องถ่อนสามัคคี ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 5 บ้านบ้านร่องถ่อน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
45 โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 20 บ้านแบงใหม่ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  
46 โรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  
47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  
48 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.7718978,102.7659147 081-9751977
50 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  
51 โรงเรียนสันติรักษ์ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
52 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 13 บ้านจอมทอง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
53 โรงเรียนอนุบาลดารณี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 นางฉวีวรรณ โยคิน 17.848344,102.579409 088-5733312
54 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  
55 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.8673336,102.7346201 087-225-2172
56 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 นางฉวีวรรณ โยคิน 17.9549064,102.5845671 088-5733312
57 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  
58 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย นางมติภา ชัยชิต 17.8635964,102.7402404 087-717-4097
59 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.8718277,102.7453536 081-9751977
60 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ 17.8956918,102.7721133 087-2252172
61 โรงเรียนฮั้วเคียวกงฮัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 965 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 430000 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.8827222,102.7481196 081-975-2088
62 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ 18.129937,103.1039343 0897116240
63 โรงเรียนเซิมพิทยาคม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หมู่ที่ 8 บ้านสุขสำราญ ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
64 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.8848329,102.7532031 087-717-4097
65 โรงเรียนเทศบาล3ยุวบูรณ์บำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย เลขที่ 653/1, ถ.ประจักษ์ศิลปาคม, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย, 43000 43000 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.892527,102.7612171 087-225-2172
66 โรงเรียนเทศบาล5 มีชัยวิทยา ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.8719914,102.7284908 081-975-2088
67 โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 นางฉวีวรรณ โยคิน 17.8506755,102.5841592 088-5733312
68 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ถนนหนองคาย-บึงกาฬ, ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, 43000 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 17.8858768,102.7669558 081-9751977
69 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  
70 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 นางฉวีวรรณ โยคิน 17.8490868,102.5779697 088-5733312
71 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ตำบล เวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 นางทดทรง , นางมติภา ,นางอนงค์ 17.7997354,102.6740704 087-225-2172

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]