เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2559
8 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สามารถติดต่อผู้ประสานงานเว็บไซต์  
 
 
 


 
 
รายชื่อผู้ประสานงานสถานที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
1. งานด้านวิชาการ แผนการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและมหกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้
     - นายธีรภาพ วลามิตร (091-1377890)
    - นายสัมฤทธิ์ เสาทอง (081-7259852)
2. การจราจร
   - นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ (081-0648726
3. ห้องพยาบาล
   - นายอาทร เสาสูง(089-9474395)
4. งานอาคารสถานที่
    - นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย(089-6300126)
   - ประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง(086-6485970)
 
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่่ม 4 เล่ม ให้คณะกรรมการ ส่งได้ที่ศูนย์คณิตศาสตร์ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขันที่ต้องนำเสนอผลงานให้เตรียม โต๊ะวางอุปกรณ์ ปลั๊กไฟ และอื่นๆ มาด้วยตนเอง
 
  
 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7-8 ตุลาคม 2559
 
   1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
  2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.esan66.sillapa.net/sm-srn1 เท่านั้น
  3.  ระบบจะเปิดให้ทำการแก้ไขรายชื่อครูและนักเรียนอีกครั้งระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2559 โดยไม่อนุญาตให้สมัครกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมได้อีก
  4. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
  5. หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลครูและนักเรียนหลังจากระบบปิดให้แก้ไขแล้ว    ต้องนำเอกสารหลักฐาน ไปยื่นต่อประธานการจัดการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
  6. การประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สามารถติดต่อผู้ประสานงานเว็บไซต์ (รายละเอียดแนบท้าย)
  7. การประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรม เกณฑ์การแข่งขัน สามารถติดต่อผู้ประสานงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดแนบท้าย)
  8. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการออกแบบและเลขเกียรติบัตรให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันและโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันของแต่ละศูนย์ฯ เท่านั้น
  9. กำหนดสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้ (ข้อมูลภายใน 12 กันยายน 2559)
 10. รูปแบบการแข่งขัน จัดการแข่งขันร่วมกันทั้ง 3 โซนทุกทีมพร้อมกัน แล้วคัดเลือกที่ 1 ของแต่ละโซน (แยกประกาศแต่ละโซนโดยเรียงลำดับในแต่ละโซนในแต่ละกิจกรรม) เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค
 11. กำหนดการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559    ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
 12. กำหนดการแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560
 13.  เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.sillapa.net
การติดต่อประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์แข่งขันระดับเขตพื้นที่
ศน.วัชรา สามาลย์ (088-5727955)
ครูกฤษฎากร แก่นดี (085-0179797)
 
การติดต่อประสานงานผู้ประสานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
นางสาวโยษิตา มีศรี (081-1952535)
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 102
จำนวนทีม 4,797
จำนวนนักเรียน 11,399
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,134
จำนวนกรรมการ 680
ครู+นักเรียน 18,533
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,213
ประกาศผลแล้ว 210/219 (95.89%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 95
สัปดาห์ที่แล้ว 39
เดือนนี้ 479
เดือนที่แล้ว 222
ปีนี้ 3,522
ทั้งหมด 431,856