หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 51 112 68
2 002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 34 85 50
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 33 76 44
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 31 81 45
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 62 40
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 39 115 60
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 37 66 46
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 32 56 36
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 35 104 56
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 50 86 63
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 11 26 15
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 13 27 17
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
รวม 400 896 540
1436

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]