การแบ่งลู่การแข่งขัน
การแบ่งลู่การแข่งขันเป็น 3 ลู่ (ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ) โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. และ อปท.  แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้น ม.6 นักเรียน ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ทุกสังกัดรวมทั้งโรงเรียนเอกชน ไปแข่งขันในลู่นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสได้มีเวทีแสดงออกเฉพาะกลุ่มและเป็นไปตามการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (ประกาศ สพฐ. ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) คลิ๊กที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 11:17 น.