หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ห้องสมุด ชั้น 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ใต้ถุนอาคาร 3 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารพลศึกษา 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ห้องประชุม 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 อบต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้อน ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อาคาร ชั้นเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดจอมนาง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดท่าลี่ศรีสะอาด ต.ชุุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา โทรศัพท์ 09 1862 8624
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]