หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 682 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]  
2 683 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]  
3 684 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]  
4 685 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]  
5 163 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]  
6 166 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[13]  
7 627 4.100 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[11]  
8 628 4.200 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]