หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 60
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องสมุด ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

8 ธ.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-8.30
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30-9.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]