หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวที สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวที สนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวทีข้างเรือนพยาบาล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวที สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]