หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 622 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 622 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 625 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 625 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 325 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 325 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 335 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 335 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 642 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 642 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 644 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 644 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 628 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 628 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 646 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 646 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 648 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 648 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง โสต 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง โสต 2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง โสต 2 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อบต.จุมพล ลานจอดรถ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 อบต.จุมพล ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ริมโขงหน้าวัดไทย ลานพญานาคเบิกฟ้า 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามแบตมินตัน 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามแบตมินตัน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามเปตอง 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามเปตอง 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ลายเวทีใต้อาคารใหม่ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ลายเวทีใต้อาคารใหม่ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต2 ห้องประชุม สพป.นค.2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]