หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00 ห้องรอการแข่งขันใช้ 531-537
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00 ห้องรอการแข่งขันใช้ 536-537
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522-526 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ระเบียงอาคารศรีบึงกาฬ และถนนเชื่อมคาร 4 และอาคาร 5 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ626 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00 ห้องรอการแข่งขันใช้ห้อง 621-625
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 621 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00 รอแข่งขัน 622-623
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล หน้าอาคาร 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสราญรมย์ ห้อง หอประชุมสราญรมย์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง ห้อง MEP 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง ห้อง MEP 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ุ636 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-644 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]