หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม (เล็ก) 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม (เล็ก) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โรงจอดรถนักเรียน 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โรงจอดรถนักเรียน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม1 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม1 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 8 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]