หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ห้องแนะแนว ห้อง แนะแนว(ลานหน้าเสาธง) 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ห้องแนะแนว ห้อง แนะแนว(ลานหน้าเสาธง) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]