หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301-2302 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งห้อง 2301 / ลำดับที่ 31-61 แข่งห้อง 2302
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ฯ จ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-31 (แข่ง 9.00-12.00) ลำดับที่ 32-61 (แข่ง 14.00-17.00น.)
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ฯ จ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-17.00 ลำดับที่ 1-31 (แข่ง 9.00-12.00) ลำดับที่ 32-61 (แข่ง 14.00-17.00น.)
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2301-2302 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งห้อง 2301 / ลำดับที่ 31-61 แข่งห้อง 2302
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2301-2302 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00 ลำดับที่ 1-30 แข่งห้อง 2301 / ลำดับที่ 31-61 แข่งห้อง 2302
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
14.00-17.00
-
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
14.00-17.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ฯ จ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-30 (แข่ง 9.00-12.00) ลำดับที่ 31-61 (แข่ง 14.00-17.00น.)
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร ศรีบึงกาฬ ห้อง ศรีบึงกาฬ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]