หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา   086-861-7347
2 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา อินกง 18.0219968,103.0770498 0844030108
3 ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ฯ จ.บึงกาฬ 285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์ 18.312895,103.643029 0872371218
4 ริมโขงหน้าวัดไทย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา อินกง 18.0238143,103.0759869 0844030108
5 สพป.หนองคาย เขต2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา อินกง   0844030108
6 อบต.จุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายวิทยา อินกง 18.0599717,103.0841164 0844030108
7 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายนราวุธ เหมะธุลิน   093-8216863
8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ือำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายวิทยา อินกง   084-4030108
9 โรงเรียนท่าบ่อ อำเภท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง   081-964-1928
10 โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ นายสุธานิล นิลเนตร 18.363492, 103.650141 089-2767784
11 โรงเรียนบึงกาฬ(land markริมโขง) อำเภอเมืองบึงกาฬ นายอดิศร ภาโนชิต   0807426643
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายธนกฤต ช่วยแสง   094-9894529
13 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ นางพานี นาคเสน   0810501154
14 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นายวชิรดล คำศิริรักษ์ 18.0139435,103.7004722 0828913223
15 โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายสมบูรณ์ หินอำคา   0862412574
16 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายวิจิตร พรมกุล   093-0535278
17 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นางสุดาพร ผลาจันทร์   0897126082

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]