สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 49 20 15 84 94 6 1 2 101
2 ปทุมราชวงศา 20 17 7 44 60 10 3 1 73
3 หัวตะพานวิทยาคม 20 15 12 47 66 5 4 0 75
4 พนาศึกษา 16 15 11 42 54 5 4 2 63
5 คึมใหญ่วิทยา 13 9 18 40 73 10 5 4 88
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 12 8 28 47 6 5 7 58
7 อำนาจเจริญพิทยาคม 8 1 5 14 20 9 5 3 34
8 จิกดู่วิทยา 6 2 2 10 17 4 1 6 22
9 ลืออำนาจวิทยาคม 5 12 5 22 40 12 1 4 53
10 นาวังวิทยา 5 7 8 20 34 5 5 5 44
11 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 5 4 2 11 24 7 0 4 31
12 เสนางคนิคม 5 2 2 9 18 8 2 1 28
13 น้ำปลีกศึกษา 4 5 7 16 37 14 4 10 55
14 สร้างนกทาวิทยาคม 4 2 3 9 26 6 3 4 35
15 ราชประชานุเคราะห์ 54 3 3 1 7 19 8 2 3 29
16 นายมวิทยาคาร 3 2 1 6 22 3 1 0 26
17 นาจิกพิทยาคม 3 2 0 5 10 11 4 2 25
18 มัธยมแมด 3 2 0 5 9 6 1 5 16
19 ศรีเจริญศึกษา 2 3 0 5 5 1 0 2 6
20 ชานุมานวิทยาคม 1 8 10 19 40 6 6 5 52
21 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1 1 4 6 19 5 2 6 26
22 ลือวิทยาคม 0 3 4 7 18 5 0 4 23
23 นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 1 6 7 18 7 6 1 31
24 ธันยธรณ์พิทยา 0 1 0 1 6 3 0 3 9
รวม 184 149 131 464 776 162 65 84 1,003