หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนยาง 45 28 68.29% 7 17.07% 3 7.32% 3 7.32% 41
2 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 45 26 61.9% 5 11.9% 7 16.67% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 30 21 80.77% 4 15.38% 1 3.85% 0 0% 26
4 โรงเรียนบ้านเตาไห 28 20 71.43% 4 14.29% 0 0% 4 14.29% 28
5 โรงเรียนบ้านโพง 29 18 62.07% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 29
6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 26 18 72% 2 8% 2 8% 3 12% 25
7 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 32 17 53.13% 11 34.38% 2 6.25% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 29 17 62.96% 3 11.11% 1 3.7% 6 22.22% 27
9 โรงเรียนบ้านหนองหมี 28 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน 26 15 60% 1 4% 2 8% 7 28% 25
11 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 31 14 46.67% 11 36.67% 3 10% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 24 14 58.33% 4 16.67% 0 0% 6 25% 24
13 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 20 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
14 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 25 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 25 13 59.09% 3 13.64% 4 18.18% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 20 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 14 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 21 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
21 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 14 10 71.43% 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 22 9 40.91% 6 27.27% 4 18.18% 3 13.64% 22
29 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 17 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 19 9 47.37% 3 15.79% 2 10.53% 5 26.32% 19
31 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านโนนหาด 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านกุดแดง 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนกระจาย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองบาก 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
44 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 20 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
45 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านดอนฮี 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านนาโส่ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 16 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านนาเวียง 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนบ้านหวาย 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 13 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
57 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนโสกน้ำขาว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 12 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
60 โรงเรียนบ้านห้องแซง 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
61 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านป่าชาด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านดู่ลาด 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนหนองบัวบาน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 19 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
82 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านนางาม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านคำครตา 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
88 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านสองคร 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านคำเลา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านด่าน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
104 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านบะคอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านคึมยาว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านนิคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านมันปลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนหนองแหน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
134 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนกุดไกรสร 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
144 โรงเรียนบ้านนาซึม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านคำก้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านนาทม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านป่าตอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านสีสุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนโนนใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
166 โรงเรียนบ้านกุดหิน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโสกสาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านคำเกิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]