สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 25 14 2 41 48 12 4 5 64
2 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 7 4 3 14 12 3 0 4 15
3 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 6 3 2 11 19 6 6 2 31
4 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 6 2 0 8 8 1 0 0 9
5 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 5 1 3 9 10 2 0 0 12
6 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 4 6 0 10 10 2 1 3 13
7 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 4 4 1 9 9 1 1 0 11
8 บ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 4 3 2 9 9 2 1 0 12
9 อนุบาลค้อวัง 4 2 2 8 11 3 2 2 16
10 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 4 2 0 6 9 0 0 0 9
11 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 4 2 0 6 7 5 2 5 14
12 บ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 4 1 0 5 6 1 0 0 7
13 มหาชนะชัย 3 4 5 12 11 2 0 0 13
14 บ้านสงยาง 3 3 2 8 12 3 0 3 15
15 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 3 3 1 7 8 5 0 0 13
16 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 3 1 3 7 7 1 1 2 9
17 ชุมชนบ้านสำโรง 3 1 2 6 6 2 0 0 8
18 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 3 1 1 5 5 1 0 0 6
19 บ้านท่าสมอ 3 1 0 4 6 0 0 0 6
20 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 3 1 0 4 4 3 0 1 7
21 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 3 0 2 5 4 1 1 2 6
22 บ้านนาสะไมย์(ขยาย) 2 2 2 6 7 1 2 0 10
23 บ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 2 2 1 5 7 1 0 0 8
24 บ้านดวนบากน้อย 2 2 0 4 5 3 0 3 8
25 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 2 2 0 4 4 3 0 1 7
26 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 2 1 3 6 4 1 0 2 5
27 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 1 1 4 8 1 0 1 9
28 บ้านหนองตุ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
29 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 5 1 1 0 7
30 แดงประชาสรรค์ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
31 บ้านตาดทอง 2 1 0 3 8 1 3 2 12
32 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 2 1 0 3 7 1 1 1 9
33 บ้านหนองเป้า 2 1 0 3 6 0 0 0 6
34 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 2 1 0 3 4 3 0 1 7
35 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 2 1 0 3 4 1 0 1 5
36 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 2 0 2 4 5 3 2 1 10
37 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 0 1 3 8 2 0 1 10
38 บ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 2 0 1 3 4 2 0 0 6
39 ชุมชนดงแคนใหญ่ 2 0 0 2 5 2 4 4 11
40 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 4 2 0 2 6
41 บ้านกุดระหวี่ 2 0 0 2 4 0 1 1 5
42 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 2 0 0 2 3 4 1 1 8
43 บ้านเหมือดป่าตอง 2 0 0 2 3 2 0 2 5
44 บ้านหัวขัว 2 0 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านทุ่งแต้(ขยาย) 2 0 0 2 2 1 0 1 3
46 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 0 0 1 2
47 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1 3 2 6 16 3 2 1 21
48 ชุมชนกู่จาน 1 3 2 6 7 7 1 0 15
49 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 1 3 1 5 9 2 1 2 12
50 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1 3 0 4 6 0 1 1 7
51 บ้านกุดพันเขียว 1 2 1 4 5 2 1 0 8
52 บ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 1 2 1 4 3 1 0 1 4
53 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 1 2 1 4 3 1 0 0 4
54 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 2 0 3 7 1 1 1 9
55 สันติธรรมวิทยาคม 1 2 0 3 4 5 1 0 10
56 ชุมชนบ้านหัวเมือง 1 2 0 3 3 2 1 2 6
57 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 2 2 0 0 4
58 บ้านฟ้าห่วน 1 1 5 7 11 5 1 0 17
59 บ้านขั้นไดใหญ่ 1 1 2 4 6 0 0 1 6
60 บ้านดอนขะยอม 1 1 2 4 3 3 0 0 6
61 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 1 2 4 1 3 3 0 7
62 บ้านเลียบ 1 1 1 3 7 4 1 2 12
63 บ้านสร้างแป้น 1 1 1 3 6 4 2 1 12
64 ชุมชนบ้านหนองคู 1 1 1 3 5 4 2 5 11
65 บ้านจานทุ่ง 1 1 1 3 5 3 1 1 9
66 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 1 1 1 3 3 1 0 0 4
67 บ้านเหล่าน้อย 1 1 1 3 3 0 1 1 4
68 บ้านบ่อบึงโพนจาน 1 1 0 2 3 0 2 1 5
69 บ้านคำฮี 1 1 0 2 2 1 1 0 4
70 บ้านนาถ่ม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
71 ประชาสงเคราะห์ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
72 บ้านดงยาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 บ้านแข่โพนเมือง 1 0 2 3 7 3 0 1 10
74 บ้านเขื่องคำ 1 0 2 3 5 0 1 1 6
75 บ้านเหล่าฝ้าย 1 0 1 2 7 3 1 2 11
76 บ้านสิงห์ 1 0 1 2 4 3 0 3 7
77 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 0 1 2 4 3 0 1 7
78 แคนน้อยหนองเลิง 1 0 1 2 4 2 1 0 7
79 บ้านดงเจริญ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านคูเมือง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านโนนหนองแฝก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
82 บ้านยางน้อย 1 0 1 2 1 1 2 3 4
83 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 0 0 1 6 2 1 1 9
84 บ้านเดิด 1 0 0 1 4 1 2 3 7
85 บ้านสว่างดอนดู่ 1 0 0 1 3 4 1 2 8
86 บ้านเวินชัย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
87 บ้านนาห่อม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
88 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 2 1 1 4
90 บ้านทุ่งมน 1 0 0 1 1 2 1 1 4
91 บ้านกุดตากล้า 1 0 0 1 1 0 2 0 3
92 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
93 บ้านโนนกอย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
95 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านเหมือดขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านแหล่งหนู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านผือฮี 0 5 1 6 9 2 1 1 12
100 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 0 4 0 4 5 5 0 2 10
101 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 0 3 1 4 3 2 0 2 5
102 ยโสธรวิทยาคาร 0 2 2 4 18 9 3 6 30
103 บ้านนาเวียงคำศิริ 0 2 1 3 3 5 0 2 8
104 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 0 2 1 3 3 1 0 1 4
105 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 0 2 1 3 1 3 0 1 4
106 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 2 0 2 6 5 0 0 11
107 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 0 2 0 2 6 4 0 2 10
108 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0 2 0 2 2 3 1 0 6
109 บ้านราชมุนี 0 2 0 2 2 3 0 0 5
110 บ้านโนนทรายงาม 0 2 0 2 2 2 0 1 4
111 บ้านโนนธาตุ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
112 คำเขื่อนแก้ว 0 1 2 3 4 1 0 0 5
113 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 0 1 2 3 3 1 0 0 4
114 บ้านดงจงอาง 0 1 1 2 5 2 0 1 7
115 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 1 2 5 1 1 1 7
116 บ้านหนองเรือ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
117 บ้านเหล่าหุ่ง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
119 บ้านหนองไร่ 0 1 1 2 3 0 0 2 3
120 บ้านสำราญ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
121 บ้านบัวขาว 0 1 1 2 1 3 0 1 4
122 บ้านดงบัง 0 1 0 1 3 5 0 3 8
123 บ้านทุ่งแต้ 0 1 0 1 3 3 1 2 7
124 บ้านนาคำปักแฮด 0 1 0 1 3 2 2 0 7
125 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
126 บ้านน้ำคำน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
127 บ้านติ้ว 0 1 0 1 2 4 0 1 6
128 บ้านพลไว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
129 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 1 0 1 2 2 0 1 4
130 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
131 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
132 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
133 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
135 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 1 0 1 0 2 2 0 4
136 บ้านหนองยาง 0 0 3 3 9 4 4 1 17
137 บ้านโพนทัน 0 0 2 2 3 1 2 0 6
138 บ้านบุ่งหวาย 0 0 2 2 2 3 2 2 7
139 บ้านคุ้ม 0 0 2 2 1 2 0 0 3
140 บ้านตูม 0 0 1 1 5 0 0 2 5
141 บ้านทรายงาม 0 0 1 1 3 7 2 0 12
142 บ้านนาดีนาอุดม 0 0 1 1 2 2 1 0 5
143 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
144 บ้านนาสะไมย์ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
145 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
146 บ้านคูสองชั้น 0 0 1 1 1 2 0 0 3
147 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
148 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองหงอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
152 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 0 1 1 0 2
153 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
154 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0 0 4 3 1 1 8
155 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 4 1 3 0 8
156 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 3 5 2 2 10
157 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 0 0 0 0 3 3 2 3 8
158 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 3 2 2 2 7
159 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
160 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
161 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 3 1 1 1 5
162 บ้านโพนแบง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
163 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านแจนแลน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 2 3 2 4 7
166 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
167 บ้านกลางนา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
168 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
169 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0 0 2 0 1 2 3
170 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
171 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
173 บ้านสังข์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
175 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
176 ขุมเงิน 0 0 0 0 1 2 2 3 5
177 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 2 2 0 5
178 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 1 2 1 3 4
179 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
180 บ้านหัวดอน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
181 บ้านซำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
182 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 บ้านศิริพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
184 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 บ้านบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านกุดกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
200 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
201 บ้านผักบุ้ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
202 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 ศรีธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 3 3
205 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
206 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
207 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
208 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
209 บ้านโคกป่าจิก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
212 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
213 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 กุดกง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 ขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 0 2 2 2
222 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
223 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
224 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
225 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
226 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 206 174 123 503 781 361 163 196 1,305