สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 46 11 4 5 61
2 ยโสธรวิทยาคาร 18 9 3 6 30
3 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 17 6 6 1 29
4 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 15 3 2 1 20
5 อนุบาลค้อวัง 11 3 2 2 16
6 บ้านสงยาง 11 2 0 3 13
7 บ้านฟ้าห่วน 10 5 1 0 16
8 บ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 9 2 1 0 12
9 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 9 2 0 0 11
10 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 9 0 0 0 9
11 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 8 5 0 0 13
12 บ้านหนองยาง 8 4 4 1 16
13 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 8 2 0 4 10
14 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 8 1 1 0 10
15 บ้านปอแดงโคกสะอาด 8 1 0 1 9
16 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 8 1 0 0 9
17 มหาชนะชัย 8 1 0 0 9
18 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 7 5 2 5 14
19 บ้านเลียบ 7 4 1 2 12
20 บ้านเหล่าฝ้าย 7 3 1 2 11
21 บ้านแข่โพนเมือง 7 3 0 1 10
22 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 7 2 0 1 9
23 บ้านตาดทอง 7 1 3 2 11
24 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 7 1 1 2 9
25 บ้านผือฮีนาลานาจาน 7 1 1 1 9
26 บ้านผือฮี 7 1 1 1 9
27 บ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 7 1 0 0 8
28 ชุมชนกู่จาน 6 7 1 0 14
29 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 6 5 0 0 11
30 บ้านสร้างแป้น 6 4 2 1 12
31 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 6 4 0 2 10
32 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 6 2 1 1 9
33 บ้านนาสะไมย์(ขยาย) 6 1 2 0 9
34 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 6 0 1 1 7
35 บ้านหนองเป้า 6 0 0 0 6
36 ชุมชนบ้านหนองคู 5 4 2 5 11
37 บ้านจานทุ่ง 5 3 1 1 9
38 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 5 2 1 1 8
39 บ้านเหล่าใหญ่ 5 2 1 0 8
40 บ้านดงจงอาง 5 2 0 1 7
41 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 5 1 1 1 7
42 บ้านสามเพียแสนจำปา 5 1 1 1 7
43 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 5 1 1 0 7
44 บ้านเขื่องคำ 5 0 1 1 6
45 บ้านตูม 5 0 0 2 5
46 สันติธรรมวิทยาคม 4 5 1 0 10
47 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 4 5 0 2 9
48 ชุมชนบ้านบึงแก 4 3 1 1 8
49 บ้านดวนบากน้อย 4 3 0 3 7
50 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 4 3 0 1 7
51 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 3 0 1 7
52 ชุมชนดงแคนใหญ่ 4 2 4 4 10
53 แคนน้อยหนองเลิง 4 2 1 0 7
54 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 4 2 0 2 6
55 บ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 4 2 0 0 6
56 ชุมชนบ้านสำโรง 4 2 0 0 6
57 สาธิตอนุบาลพรเพชร 4 1 3 0 8
58 บ้านเดิด 4 1 2 3 7
59 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 4 1 1 2 6
60 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 4 1 0 2 5
61 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 4 1 0 0 5
62 บ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 4 1 0 0 5
63 บ้านหนองตุ 4 1 0 0 5
64 บ้านกุดระหวี่ 4 0 1 1 5
65 บ้านขั้นไดใหญ่ 4 0 0 1 4
66 บ้านท่าสมอ 4 0 0 0 4
67 บ้านเหล่าหุ่ง 4 0 0 0 4
68 บ้านทรายงาม 3 7 2 0 12
69 บ้านหนองเป็ด 3 5 2 2 10
70 บ้านดงบัง 3 5 0 3 8
71 บ้านนาเวียงคำศิริ 3 5 0 2 8
72 บ้านสว่างดอนดู่ 3 4 1 2 8
73 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 3 3 2 3 8
74 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 3 3 2 1 8
75 บ้านทุ่งแต้ 3 3 1 2 7
76 บ้านปลาอีด 3 2 2 2 7
77 บ้านนาคำปักแฮด 3 2 2 0 7
78 ชุมชนบ้านหัวเมือง 3 2 1 2 6
79 บ้านเหมือดป่าตอง 3 2 0 2 5
80 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 3 2 0 0 5
81 บ้านนาโพธิ์ 3 1 2 1 6
82 บ้านโพนทัน 3 1 2 0 6
83 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 3 1 1 1 5
84 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 3 1 0 1 4
85 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 3 1 0 0 4
87 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 3 1 0 0 4
88 บ้านแหล่งแป้น 3 1 0 0 4
89 คำเขื่อนแก้ว 3 1 0 0 4
90 ใหม่ชุมพร 3 1 0 0 4
91 บ้านหนองขอนโพนสิม 3 0 1 0 4
92 บ้านหนองไร่ 3 0 0 2 3
93 บ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 3 0 0 1 3
94 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 3 0 0 0 3
95 บ้านดงเจริญ 3 0 0 0 3
96 บ้านน้ำคำน้อย 3 0 0 0 3
97 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 2 4 1 0 7
98 บ้านติ้ว 2 4 0 1 6
99 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 2 3 2 4 7
100 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 3 1 0 6
101 บ้านสิงห์ 2 3 0 3 5
102 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 2 3 0 1 5
103 บ้านราชมุนี 2 3 0 0 5
104 บ้านบุ่งหวาย 2 2 2 2 6
105 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 2 2 1 3 5
106 บ้านพลไว 2 2 1 0 5
107 บ้านกุดพันเขียว 2 2 1 0 5
108 บ้านนาดีนาอุดม 2 2 1 0 5
109 บ้านน้ำอ้อม 2 2 1 0 5
110 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 2 2 0 2 4
111 บ้านโนนทรายงาม 2 2 0 1 4
112 บ้านกลางนา 2 2 0 1 4
113 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 2 2 0 0 4
114 บ้านเวินชัย 2 2 0 0 4
115 บ้านคำฮี 2 1 1 0 4
116 บ้านนาถ่ม 2 1 1 0 4
117 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 2 1 1 0 4
118 โซงเหล่าโป่วิทยา 2 1 1 0 4
119 บ้านทุ่งแต้(ขยาย) 2 1 0 1 3
120 บ้านโนนธาตุ 2 1 0 0 3
121 บ้านดอนขะยอม 2 1 0 0 3
122 บ้านสำราญ 2 0 1 2 3
123 บ้านนาสะไมย์ 2 0 1 2 3
124 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 2 0 1 2 3
125 บ้านเหล่าน้อย 2 0 1 1 3
126 บ้านกุดเป่ง 2 0 1 1 3
127 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 2 0 1 0 3
128 บ้านโพนแบง 2 0 1 0 3
129 บ้านนาห่อม 2 0 0 2 2
130 บ้านหนองบัว 2 0 0 2 2
131 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 2 0 0 1 2
132 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
133 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
134 บ้านคูเมือง 2 0 0 0 2
135 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนหนองแฝก 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
138 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
139 บ้านแจนแลน 2 0 0 0 2
140 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 3 3 0 7
141 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 3 2 0 6
142 บ้านบัวขาว 1 3 0 1 4
143 บ้านนาคำ 1 3 0 1 4
144 ขุมเงิน 1 2 2 3 5
145 บ้านตับเต่า 1 2 2 0 5
146 บ้านเหล่ามะเขียว 1 2 1 3 4
147 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 2 1 1 4
148 บ้านทุ่งมน 1 2 1 1 4
149 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 2 1 0 4
150 ขาทรายมะเขือสามัคคี 1 2 0 1 3
151 บ้านคุ้ม 1 2 0 0 3
152 บ้านคูสองชั้น 1 2 0 0 3
153 บ้านท่าช้าง 1 1 1 4 3
154 บ้านหัวดอน 1 1 1 2 3
155 บ้านซำ 1 1 1 1 3
156 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 1 1 1 1 3
157 บ้านนาดีดอนจาน 1 1 1 0 3
158 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
159 บ้านศิริพัฒนา 1 1 1 0 3
160 ประชาสงเคราะห์ 1 1 0 1 2
161 บ้านหนองหิน 1 1 0 1 2
162 บ้านโคกกลาง 1 1 0 0 2
163 เรียนบ้านหมากมาย 1 1 0 0 2
164 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 1 0 0 2
165 บ้านท่าเยี่ยม 1 1 0 0 2
166 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 1 1 0 0 2
167 บ้านหัวดง 1 1 0 0 2
168 บ้านยางน้อย 1 0 2 3 3
169 บ้านบ่อบึงโพนจาน 1 0 2 1 3
170 บ้านกุดตากล้า 1 0 2 0 3
171 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 0 1 0 2
172 บ้านโนนกอย 1 0 1 0 2
173 บ้านแดง 1 0 1 0 2
174 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1
175 แดงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
176 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
177 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 0 0 0 1
178 บ้านเหมือดขาว 1 0 0 0 1
179 บ้านยางเครือ 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองบกโนนสวาท 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองหงอก 1 0 0 0 1
182 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1 0 0 0 1
183 บ้านบาก 1 0 0 0 1
184 บ้านกุดกุง 1 0 0 0 1
185 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 0 1
186 บ้านคำน้ำเกี้ยง 1 0 0 0 1
187 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
188 บ้านยางกลาง 1 0 0 0 1
189 บ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 0 0 1
191 บ้านหัวขัว 1 0 0 0 1
192 วัดบ้านเปาะ 1 0 0 0 1
193 บ้านโนนม่วง 0 3 1 1 4
194 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 0 3 0 1 3
195 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 2 2 1 4
196 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 2 2 0 4
197 บ้านผักบุ้ง 0 2 1 0 3
198 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 0 2 0 1 2
199 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 2 0 0 2
200 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 2 0 0 2
201 บ้านน้ำโผ่ 0 2 0 0 2
202 ศรีธรรมวิทยา 0 1 2 3 3
203 บ้านสงเปือย 0 1 2 2 3
204 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 1 1 1 2
205 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 1 1 2
206 บ้านโนนยาง 0 1 1 1 2
207 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 0 1 1 0 2
208 บ้านโคกป่าจิก 0 1 1 0 2
209 บ้านคำแหลม 0 1 1 0 2
210 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 1 1 0 2
211 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 1 0 1 1
212 คุยตับเต่า 0 1 0 0 1
213 กุดกง 0 1 0 0 1
214 ขาม 0 1 0 0 1
215 บ้านดงมะหรี่ 0 1 0 0 1
216 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 1 0 0 1
217 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 1 0 0 1
218 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 1 0 0 1
219 สหประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
220 บ้านเชือกน้อย 0 0 2 2 2
221 บ้านเชือก 0 0 2 0 2
222 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 1 3 1
223 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 1 1 1
224 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 1 1
225 บ้านดอนกลอย 0 0 1 0 1
226 บ้านผิผ่วน 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองบั่ว 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองหอย 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองแสง 0 0 0 1 0
230 บ้านสำโรง 0 0 0 1 0
231 บ้านหนองเทา 0 0 0 1 0
รวม 693 348 163 191 1,395