สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 48 12 4 5 64
2 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 19 6 6 2 31
3 ยโสธรวิทยาคาร 18 9 3 6 30
4 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 16 3 2 1 21
5 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 12 3 0 4 15
6 บ้านสงยาง 12 3 0 3 15
7 บ้านฟ้าห่วน 11 5 1 0 17
8 อนุบาลค้อวัง 11 3 2 2 16
9 มหาชนะชัย 11 2 0 0 13
10 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 10 2 1 3 13
11 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 10 2 0 0 12
12 บ้านหนองยาง 9 4 4 1 17
13 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 9 2 1 2 12
14 บ้านผือฮี 9 2 1 1 12
15 บ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 9 2 1 0 12
16 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 9 1 1 0 11
17 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 9 0 0 0 9
18 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 8 5 0 0 13
19 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 8 2 0 1 10
20 บ้านตาดทอง 8 1 3 2 12
21 บ้านปอแดงโคกสะอาด 8 1 0 1 9
22 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 8 1 0 0 9
23 ชุมชนกู่จาน 7 7 1 0 15
24 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 7 5 2 5 14
25 บ้านเลียบ 7 4 1 2 12
26 บ้านเหล่าฝ้าย 7 3 1 2 11
27 บ้านแข่โพนเมือง 7 3 0 1 10
28 บ้านนาสะไมย์(ขยาย) 7 1 2 0 10
29 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 7 1 1 2 9
30 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 7 1 1 1 9
31 บ้านผือฮีนาลานาจาน 7 1 1 1 9
32 บ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 7 1 0 0 8
33 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 6 5 0 0 11
34 บ้านสร้างแป้น 6 4 2 1 12
35 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 6 4 0 2 10
36 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 6 2 1 1 9
37 ชุมชนบ้านสำโรง 6 2 0 0 8
38 บ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 6 1 0 0 7
39 บ้านหนองตุ 6 1 0 0 7
40 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 6 0 1 1 7
41 บ้านขั้นไดใหญ่ 6 0 0 1 6
42 บ้านท่าสมอ 6 0 0 0 6
43 บ้านหนองเป้า 6 0 0 0 6
44 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 5 5 0 2 10
45 ชุมชนบ้านหนองคู 5 4 2 5 11
46 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 5 3 2 1 10
47 บ้านจานทุ่ง 5 3 1 1 9
48 บ้านดวนบากน้อย 5 3 0 3 8
49 ชุมชนดงแคนใหญ่ 5 2 4 4 11
50 บ้านกุดพันเขียว 5 2 1 0 8
51 บ้านเหล่าใหญ่ 5 2 1 0 8
52 บ้านดงจงอาง 5 2 0 1 7
53 บ้านสามเพียแสนจำปา 5 1 1 1 7
54 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 5 1 1 0 7
55 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 5 1 0 0 6
56 บ้านเขื่องคำ 5 0 1 1 6
57 บ้านตูม 5 0 0 2 5
58 สันติธรรมวิทยาคม 4 5 1 0 10
59 ชุมชนบ้านบึงแก 4 3 1 1 8
60 บ้านสิงห์ 4 3 0 3 7
61 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 4 3 0 1 7
62 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 4 3 0 1 7
63 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 3 0 1 7
64 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 4 3 0 1 7
65 แคนน้อยหนองเลิง 4 2 1 0 7
66 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 4 2 0 2 6
67 บ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 4 2 0 0 6
68 สาธิตอนุบาลพรเพชร 4 1 3 0 8
69 บ้านเดิด 4 1 2 3 7
70 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 4 1 1 2 6
71 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 4 1 0 2 5
72 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 4 1 0 1 5
73 คำเขื่อนแก้ว 4 1 0 0 5
74 บ้านกุดระหวี่ 4 0 1 1 5
75 แดงประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
76 บ้านหนองเรือ 4 0 0 0 4
77 บ้านเหล่าหุ่ง 4 0 0 0 4
78 บ้านทรายงาม 3 7 2 0 12
79 บ้านหนองเป็ด 3 5 2 2 10
80 บ้านดงบัง 3 5 0 3 8
81 บ้านนาเวียงคำศิริ 3 5 0 2 8
82 บ้านสว่างดอนดู่ 3 4 1 2 8
83 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 4 1 1 8
84 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 3 3 2 3 8
85 บ้านทุ่งแต้ 3 3 1 2 7
86 บ้านดอนขะยอม 3 3 0 0 6
87 บ้านปลาอีด 3 2 2 2 7
88 บ้านนาคำปักแฮด 3 2 2 0 7
89 ชุมชนบ้านหัวเมือง 3 2 1 2 6
90 บ้านเหมือดป่าตอง 3 2 0 2 5
91 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 3 2 0 2 5
92 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 3 2 0 0 5
93 บ้านนาโพธิ์ 3 1 2 1 6
94 บ้านโพนทัน 3 1 2 0 6
95 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 3 1 1 1 5
96 บ้านโพนแบง 3 1 1 0 5
97 บ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 3 1 0 1 4
98 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 3 1 0 1 4
99 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 3 1 0 0 4
100 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 3 1 0 0 4
101 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 3 1 0 0 4
102 บ้านแหล่งแป้น 3 1 0 0 4
103 ใหม่ชุมพร 3 1 0 0 4
104 บ้านบ่อบึงโพนจาน 3 0 2 1 5
105 บ้านเหล่าน้อย 3 0 1 1 4
106 บ้านหนองขอนโพนสิม 3 0 1 0 4
107 บ้านหนองไร่ 3 0 0 2 3
108 บ้านหัวขัว 3 0 0 0 3
109 บ้านดงเจริญ 3 0 0 0 3
110 บ้านคูเมือง 3 0 0 0 3
111 บ้านโนนหนองแฝก 3 0 0 0 3
112 บ้านน้ำคำน้อย 3 0 0 0 3
113 บ้านแจนแลน 3 0 0 0 3
114 บ้านติ้ว 2 4 0 1 6
115 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 2 3 2 4 7
116 บ้านบุ่งหวาย 2 3 2 2 7
117 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 2 3 1 0 6
118 บ้านราชมุนี 2 3 0 0 5
119 บ้านพลไว 2 2 1 0 5
120 บ้านนาดีนาอุดม 2 2 1 0 5
121 บ้านน้ำอ้อม 2 2 1 0 5
122 บ้านโนนทรายงาม 2 2 0 1 4
123 ขาทรายมะเขือสามัคคี 2 2 0 1 4
124 บ้านกลางนา 2 2 0 1 4
125 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 2 2 0 0 4
126 บ้านเวินชัย 2 2 0 0 4
127 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 1 1 1 4
128 บ้านคำฮี 2 1 1 0 4
129 บ้านนาถ่ม 2 1 1 0 4
130 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 2 1 1 0 4
131 โซงเหล่าโป่วิทยา 2 1 1 0 4
132 บ้านทุ่งแต้(ขยาย) 2 1 0 1 3
133 ประชาสงเคราะห์ 2 1 0 1 3
134 บ้านโนนธาตุ 2 1 0 0 3
135 บ้านสำราญ 2 0 1 2 3
136 บ้านนาสะไมย์ 2 0 1 2 3
137 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 2 0 1 2 3
138 บ้านกุดเป่ง 2 0 1 1 3
139 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 2 0 1 0 3
140 บ้านนาห่อม 2 0 0 2 2
141 บ้านหนองบัว 2 0 0 2 2
142 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 1 2
143 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 2 0 0 1 2
144 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
145 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 0 0 0 2
146 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
147 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 3 3 0 7
148 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 3 2 0 6
149 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 1 3 0 1 4
150 บ้านบัวขาว 1 3 0 1 4
151 บ้านนาคำ 1 3 0 1 4
152 ขุมเงิน 1 2 2 3 5
153 บ้านตับเต่า 1 2 2 0 5
154 บ้านเหล่ามะเขียว 1 2 1 3 4
155 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 2 1 1 4
156 บ้านทุ่งมน 1 2 1 1 4
157 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 2 1 0 4
158 บ้านคุ้ม 1 2 0 0 3
159 บ้านคูสองชั้น 1 2 0 0 3
160 บ้านยางน้อย 1 1 2 3 4
161 บ้านท่าช้าง 1 1 1 4 3
162 บ้านหัวดอน 1 1 1 2 3
163 บ้านซำ 1 1 1 1 3
164 บ้านนาดีดอนจาน 1 1 1 0 3
165 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
166 บ้านศิริพัฒนา 1 1 1 0 3
167 บ้านหนองหิน 1 1 0 1 2
168 บ้านโคกกลาง 1 1 0 0 2
169 เรียนบ้านหมากมาย 1 1 0 0 2
170 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 1 1 0 0 2
171 บ้านท่าเยี่ยม 1 1 0 0 2
172 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 1 1 0 0 2
173 บ้านหัวดง 1 1 0 0 2
174 บ้านกุดตากล้า 1 0 2 0 3
175 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 0 1 0 2
176 บ้านโนนกอย 1 0 1 0 2
177 บ้านแดง 1 0 1 0 2
178 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1
179 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
180 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 0 0 0 1
181 บ้านเหมือดขาว 1 0 0 0 1
182 บ้านแหล่งหนู 1 0 0 0 1
183 บ้านยางเครือ 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองบกโนนสวาท 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหงอก 1 0 0 0 1
186 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1 0 0 0 1
187 บ้านบาก 1 0 0 0 1
188 บ้านกุดกุง 1 0 0 0 1
189 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 0 0 1
190 บ้านคำน้ำเกี้ยง 1 0 0 0 1
191 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
192 บ้านยางกลาง 1 0 0 0 1
193 บ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 0 0 1
195 วัดบ้านเปาะ 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนม่วง 0 3 1 1 4
197 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 2 2 1 4
198 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 2 2 0 4
199 บ้านผักบุ้ง 0 2 1 0 3
200 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 2 0 0 2
201 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 2 0 0 2
202 บ้านน้ำโผ่ 0 2 0 0 2
203 ศรีธรรมวิทยา 0 1 2 3 3
204 บ้านสงเปือย 0 1 2 2 3
205 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 1 1 1 2
206 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 1 1 1 2
207 บ้านโนนยาง 0 1 1 1 2
208 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 0 1 1 0 2
209 บ้านโคกป่าจิก 0 1 1 0 2
210 บ้านคำแหลม 0 1 1 0 2
211 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 1 1 0 2
212 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 1 0 1 1
213 คุยตับเต่า 0 1 0 0 1
214 กุดกง 0 1 0 0 1
215 ขาม 0 1 0 0 1
216 บ้านดงมะหรี่ 0 1 0 0 1
217 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 1 0 0 1
218 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 1 0 0 1
219 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 1 0 0 1
220 สหประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
221 บ้านเชือกน้อย 0 0 2 2 2
222 บ้านเชือก 0 0 2 0 2
223 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 1 3 1
224 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 1 1 1
225 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 1 1 1
226 บ้านดอนกลอย 0 0 1 0 1
227 บ้านผิผ่วน 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองบั่ว 0 0 1 0 1
229 บ้านหนองหอย 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองแสง 0 0 0 1 0
231 บ้านสำโรง 0 0 0 1 0
232 บ้านหนองเทา 0 0 0 1 0
รวม 781 361 163 196 1,305