หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 70 48 69.57% 12 17.39% 4 5.8% 5 7.25% 69
2 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 34 19 57.58% 6 18.18% 6 18.18% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 37 18 50% 9 25% 3 8.33% 6 16.67% 36
4 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 22 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 21 12 63.16% 3 15.79% 0 0% 4 21.05% 19
6 โรงเรียนบ้านสงยาง 18 12 66.67% 3 16.67% 0 0% 3 16.67% 18
7 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
8 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนมหาชนะชัย 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 16 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
11 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านหนองยาง 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
14 โรงเรียนบ้านผือฮี 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านตาดทอง 15 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 12 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
22 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
24 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 20 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
25 โรงเรียนบ้านเลียบ 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 15 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
37 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านหนองตุ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 13 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 18 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 16
46 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 11 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 16 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
50 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านตูม 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 13 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านสิงห์ 10 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
61 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านเดิด 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
70 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
79 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
80 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 12 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
82 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
85 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านโพนทัน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านโพนแบง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนใหม่ชุมพร 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
108 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านคูเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านแจนแลน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 12 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
116 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านราชมุนี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านพลไว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านกลางนา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านเวินชัย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านคำฮี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านสำราญ 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
137 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
138 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านนาห่อม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
148 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านบัวขาว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนขุมเงิน 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
153 โรงเรียนบ้านตับเต่า 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านคุ้ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านยางน้อย 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
161 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
162 โรงเรียนบ้านหัวดอน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
163 โรงเรียนบ้านซำ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนกอย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านบาก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
197 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
198 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
204 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
205 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านคำแหลม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนคุยตับเต่า 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนกุดกง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
222 โรงเรียนบ้านเชือก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
224 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
225 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
226 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
231 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
232 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางดารารัตน์ ทานะเวช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]