หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ยโสธร เขต 1 นางสาวสุภรัตนดา นามศรี 15.8146689,104.1282191 089-0420949
2 หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางสาวรัตนา นิยมพันธ์   083-7302279
3 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา นางศิริพรรณ แถวนาชุม   089-8464597
4 โรงเรียนบ้านตาดทอง นางลำใย วงษ์โสภา   0848362719
5 โรงเรียนบ้านนำ้คำน้อย นายธีรพล สิงห์โสภา   087-8808899
6 โรงเรียนบ้านสำราญ นางวิชชุดา นามศรี   0979456962
7 โรงเรียนบ้านโพนทัน นางฑิชคัมพร หงษ์ศรี   087-8117969
8 โรงเรียนอนุบาลยโสธร นางมลิวัลย์ บุญยศ   081-6606389
9 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก นางสาวรัตนา นิยมพันธ์   083-7302279

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางดารารัตน์ ทานะเวช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]