ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 72.33 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน