ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 86.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน