ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน