ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 73.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 69.79 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 68.28 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 66.24 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 65.52 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 64.34 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 63.77 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 62.86 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 60.84 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 49 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน