ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังสวย สพป. อุดรธานี เขต 4 82.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.77 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 75.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 74.50 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน