ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน