ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
11 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน