ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. อุดรธานี เขต 4 67.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน