ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 96.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 93.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.29 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 86.98 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน