ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน