ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน