ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 87.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86.95 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 81.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 79.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 79.33 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน