ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน