ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน