ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 81.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน