ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 79.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 70.60 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน