ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 92.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน