ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน