ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 86.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.98 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 86.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน