ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 87.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 87.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน