ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 36 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน