ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 68.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 66.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน