ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 82.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน