หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 78 64 83.12% 4 5.19% 6 7.79% 3 3.9% 77
2 โรงเรียนบ้านท่าโสม 61 55 91.67% 3 5% 2 3.33% 0 0% 60
3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 43 32 74.42% 8 18.6% 1 2.33% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 43 28 75.68% 7 18.92% 1 2.7% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 26 25 96.15% 0 0% 1 3.85% 0 0% 26
6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 31 23 79.31% 3 10.34% 2 6.9% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนคำด้วง 32 23 79.31% 1 3.45% 4 13.79% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 32 19 63.33% 8 26.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนบ้านเทื่อม 26 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
10 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 29 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 28 18 64.29% 7 25% 1 3.57% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 26 18 72% 6 24% 0 0% 1 4% 25
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 29 17 62.96% 8 29.63% 0 0% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 22 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
15 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 19 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านเม็ก 23 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 20 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
19 โรงเรียนบ้านหัวขัว 22 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านหยวก 24 16 84.21% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 24 15 68.18% 7 31.82% 0 0% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 25 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 21 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 22 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 18 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 26 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 14 60.87% 4 17.39% 4 17.39% 1 4.35% 23
29 โรงเรียนบ้านกาลึม 20 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
30 โรงเรียนบ้านนายูง 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
31 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 20 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 19 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 19 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
36 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
38 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 21 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านใหม่ 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านนาแค 19 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
43 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนภูมิพิชญ 16 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านนาเก็น 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
53 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านขอนยูง 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านภูดิน 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านดงบัง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านนางัว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านนาเตย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านโนนทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
78 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านนาสี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านสวัสดี 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านกุดจับ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านวังแข้ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านนาไฮ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านข่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านหายโศก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนหนองกบนาแมน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านม่วง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านนางาม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านวังบง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านถิ่น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านวังสวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]