หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 5 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 13.00 น.
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 6 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 14.00 น.
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 4 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 11.30 น.
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 3 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น.
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 2 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 1 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 09.30 น.
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 7 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 15.00 น.
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 8 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 15.30.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]